Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar