Âşığın bakışına güneşin yakışına kaderin akışına dur diyebilir misin

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Âşığın bakışına güneşin yakışına kaderin akışına dur diyebilir misin
  • Bestekar: M.Sabri Akçagül
  • Guftekar: Alâeddin Şensoy
  • Makam: Segâh
  • Form: Şarkı
  • Usul: Semâî-Curcuna

Gufte

Yorumlar