Lûtf edip sen Evc-i Şevk'in söyledin esrarını

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar