Ah efendim yandı cânım âteş-i hicrânına

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Ah efendim yandı cânım âteş-i hicrânına
  • Bestekar: Hacı Fâik Bey
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Nühüft
  • Form: Şarkı
  • Usul: Devr-i Hindî

Gufte

Yorumlar