Dost iken ağyar olandan umma sen ahde vefa

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar