Kimi kök lâle taşırken kimi var yonca açar

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar