Bir ahdı kavî yâr ile peymânım olursa

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar