Bir âfetin aşkıyla gönül eyledi ülfet

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar