Bin ömre değer bir gecenin zevk u safâsı

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Bin ömre değer bir gecenin zevk u safâsı
  • Bestekar: Râkım Elkutlu
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Dügâh
  • Form: Şarkı
  • Usul: Sengin Semâî

Gufte

Yorumlar