Bir gün gibi doğ rûhuma sevdaları estir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar