Unutan sâdece sen misin sanki takvimler yılları unutmuş artık

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar