Âlemde vefâkâr olacak yâr-ı vefâ yok

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Âlemde vefâkâr olacak yâr-ı vefâ yok
  • Bestekar: Ahmet Uzel
  • Guftekar: Ahmet Uzel
  • Makam: Rast
  • Form: Şarkı
  • Usul: Aksak

Gufte

Yorumlar