Bî-karar olsam da pek ben sende dermânım demem

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar