Bâd-ı sabâ âşıkın ahvâlini cânâna ilet

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar