Ahım ile zülfün ağarır ak dökülür

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar