Titrek sâhillere güneş doğunca gözlerim görünmez dağlar selâmlar

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar