Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar