Bilinsin hâl-i sevdâdan durup ah ettiğim her gün

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar