Bir yana sâkîlerin peymanesi bir yana cânâneler cânânesi

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Bir yana sâkîlerin peymanesi bir yana cânâneler cânânesi
  • Bestekar: Servet Alî
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Sûz-Nâk
  • Form: Şarkı
  • Usul: Ağır Aksak

Gufte

Yorumlar