Bî-hûş olurum nâz ile reftârı görünce

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar