Zuhûr-i maksad-ı âdem Resûl-i Kibriyâ'dandır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar