Muherrem'dir bugün cânâ gönüller hun-feşân olsun

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar