O bezm-i dil-güşâde devreyledikçe sakî

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar