Yüzün nûr-i Hüdâ'dır yâ Muhammed

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar