Yâ ilâhî bir niyâzım var beni reddeyleme

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar