Sâlik meratip kat'eder tekrarı Hû yâ Hû ile

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar