Cemâlin nûrunu âşıklarına kerem eyle kerem eyle Sübhanım Allah

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar