Serdâr-ı Rüsûl nûr-i sübül Hüsrev-i Batha

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar