Pertev-i nûr-i Hüdâ'sın yâ Hüseyn-i nakşibend

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar