Girandır çeşm-i dilde hâb-ı gaflet yâ Resûlallah

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar