Gider şekk ü inkârı tevhîde gel tevhîde

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar