Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar