Tecellî-i cemâl ister gönül eylenmez eylenmez

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar