Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar