Bir nigâhın kalbimi etti esîr-i zülfün âh

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar