Tıfl-ı na-kâmın acınmaz nâle vü feryâdına

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar