Bezm-i meyde sâkîyâ devr eylesin mül gibi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar