Bezme gel ey mehlika zevk u safâ hengâmıdır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar