Bırakdık sîvayı gedâ-yı mânâyız

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar