Beyazdır sîne-i sâfın a cânım

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar