Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübâ

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar