Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar