Murâdın anlarız ol gamzenin iz'ânımız vardır

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Murâdın anlarız ol gamzenin iz'ânımız vardır
  • Bestekar: Akın Özkan
  • Guftekar: Nedîm
  • Makam: Evc-i Şevk
  • Form: Ağır Semai
  • Usul: Aksak Semâî

Gufte

Yorumlar