Berdâr olalı zülfüne yâr fikr ü hayâlim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar