Değişir bir gûne kalmaz bu sitemkâr bakışın

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar