Öksüz ettin bîmecâlim cân ü dilden inledim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar