Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar