Benim yârem çâre bulmaz kimden imdâd arayım

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar