Ey mihr-i la-yezalin mehtab-ı müsteniri

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar