Cemâlin dîdeme daim ola nâzır ve hem manzûr

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar